Rätt resultat när kundens behov får gälla

seminarium glenn11 wz

 

 

 


Att arbeta med utveckling, innovation och service design kräver mod: modet att tänka det som ingen tänkt och göra det som ingen ännu gjort.

Med Kundlyftet lär du dig att gå utanför ditt eget kända område och verkligen sätta dig in i kundens värld. Först då kan kundens behov styra utvecklingsarbetet – en förutsättning för att nå rätt resultat på ett effektivt sätt, vilken bransch du än jobbar i.

Kundlyftet har två unika utbildningsprogram i service design för dig som jobbar med utveckling. Det ena programmet bygger från grunden och det andra fördjupar; båda ger dig metoder och verktyg för att säkerställa rätt resultat av ditt utvecklingsarbete. Programmen löper över en längre tid, vilket gör att kunskaperna får ordentligt fäste. Dessutom får du coachning medan du integrerar kunskaperna i din ordinarie verksamhet.

Service design kräver experimenterande, utvärdering och reflektion. Sedan ännu mera experimenterande. Det är vad Kundlyftet ger dig.

 

 

Go To Top