Webinariet tisdag den 12 september kl 10-11 handlar om kundinvolveringsgrad.

Vi beskriver en teori om förhållningssätt till kunder och kundkunskap och presenterar en modell för systematisk bedömning av kundinvolveringsgrad som knyter an till teorin om förhållningssätt.

Avslutningsvis presenterar vi en strategi för att öka kundinvolveringen i utvecklingsarbete genom ett konkret upplägg för en idéworkshop.

Registrera dig här. Välkommen!

Go To Top