En av de första frågorna en entreprenör behöver svara på är: Vem är din kund och vilka är kundbehoven? Svaret ska visa de verkliga kundbehoven, inte det entreprenören själv tror eller det som passar lösningsidén bäst.

Enkelt att säga, svårare att göra.

I ett seminarium på Sahlgrenska Science Park gav vi konkreta tips till entreprenörer om hur de verifierar sina kunders behov systematiskt.

Med utgångspunkt i Value Creation-modellen NABC och Value Proposition Canvas beskrev vi den undersökande metodiken i agil innovation. Vi berättade också om den kreativa kraften i att våga låta lärandet om kundbehov driva innovationsarbete.

Innovationsidéer bedöms vanligen enligt Value Creation-modellen som skrivs NaBc (Needs-approach-Benefits-competition). 

Notera att Needs står med stort N och att det står först. 

Varför handlar startup-investerares första bedömningsfråga om kunder och deras behov? För att de vill undvika att betala för utveckling av produkter och tjänster som ingen vill ha eller som inte fungerar i användning.

Systematiken och effektiviteten i att verifiera kundbehov uppnås genom att tillämpa service design-metodiken disciplinerat — vårt specialområde.

Ju mer du vet om din kund desto mer träffsäkert kan du utforma din produkt eller tjänst. Och ju mer du vet om din kund desto mer kreativa lösningsidéer hittar du. Välkommen till vår kundcentrerade värld!

Bilderna från seminariet finns här

Go To Top