Detta är vårt individuellt utformade program som befäster din kunskap inom produkt-, tjänste- och verksamhetsutveckling. Målet är att ge erfarna utvecklings- och innovationsledare möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper.

Ladda ner produktblad (pdf)

  produktblad adv 

Praktiskt och fördjupat lärande
Uppläggets fokus är på praktisk tillämpning, fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte inom viktiga kompetensområden för dig som leder utvecklingsarbete. Innehållet speglar den senaste metodiken i kundorienterad utveckling, till exempel human-centered design, Lean, Agile och etnografisk metod. 

Fokus på varje individ
Modellerna och verktygen är vetenskapligt grundade och sätts in i ett praktiskt sammanhang genom konkreta exempel och övningar. I handledningen och coachningen får deltagaren full uppmärksamhet på sin individuella tillämpning och dess uppföljning.

Tid att lära
Programmet är utsträckt över sex månader eftersom kunskaper och färdigheter på kvalificerad nivå tar tid att utveckla. Vi rekommenderar Kundlyftet Advanced för dig som är erfaren och har gått metodkurser men fortfarande bär på en inre motivation att lära mer och vara uppdaterad på det nya.

Detta får du:

  • Självförtroende och trygghet baserad på egna erfarenheter 
  • Varaktig kunskap från modern teori och konkreta tillämpningar
  • Ett nätverk av produkt-, tjänste-, och verksamhetsutvecklare 

Nästa program startar vecka 46. För mer information och anmälan kontakta vår utvecklings- och programansvariga, Carina Rislund.

Ladda ner produktblad (pdf)

Go To Top