Kundlyftet Large är ett individuellt anpassat utbildningsprogram för ökad utvecklarkompetens och riktar sig till dig som leder produkt- tjänste- eller verksamhetsutveckling.

Ladda ner produktblad (pdf)

  produktblad ram 

Kundens röst – en tillgång
Målet med programmet är att ge utvecklare färdigheter att arbeta med utveckling på ett nytt, mer framgångsrikt sätt, där kundens röst hanteras som en tillgång. Programmet är utsträckt på sex månader då de olika kunskaperna och färdigheterna behöver utvecklas och praktiseras över tid under kvalificerad handledning. Vi kallar det lärbana. 

Kreativt tänkande
Uppläggets fokus är på kunskaper som fordras i kundorienterat utvecklingsarbete. Vi arbetar bland annat med perspektivbyte, generativa frågor, aktivt lyssnande, dolda behov samt kreativt tänkande. Dessutom lär du dig hur du motiverar beslutsfattare att satsa på kundinvolvering.

Kundlyftet Large innehåller följande delar: 

  • Insamling – att välja en effektiv metodmix
  • Upptäckt – att ställa utforskande frågor och lyssna aktivt
  • Analys – att strukturera och förstå insamlade behov
  • Dokumentation – att visualisera och skriva systematiska och begripliga krav
  • Validering – att säkra giltigheten och prioritera i kravbilden
  • Ledarskap – att motivera och legitimera kundinvolvering

Anpassat till dig
Programmet innehåller aktiviteter både på individ-, par- och gruppnivå, allt för att optimera inlärningen. Vi lägger stor vikt vid individanpassning av innehållet. Tack vare integrationen av lärandet i ditt vanliga arbete och den individuella handledningen, går individanpassningen i Kundlyftet långt utöver vad som vanligen erbjuds. 

Våra metoder har nära koppling till både Lean produktion och Agil utveckling. I programmet görs den kopplingen synlig och du får argumenten för kundinvolvering i en Lean eller Agil kontext.

Detta får du med dig:

 • Metodbeskrivningar placerade i sitt teoretiska ramverk
 • Konkreta verktyg, beprövade inom utvecklings- och designarbete
 • Mallar och guider, färdiga att använda
 • Litteratur och arbetsbok för reflektion och tillämpning
 • Utvalda artiklar för vidgat perspektiv
 • Ett professionellt närverk av produkt-, tjänste- och verksamhetsutvecklare

För mer information och anmälan kontakta vår utvecklings- och programansvariga, Carina Rislund.

Ladda ner produktblad (pdf)

 

Go To Top