För företag och organisationer som vill höja utvecklarkompetensen hos nyckelpersoner men samtidigt sprida medvetenhet i en bredare skara, är våra intensivkurser inom Kundlyftet Medium ett bra alternativ.

Interaktivt och praktiskt
En intensivkurs ges under två heldagar och genomförs vanligen i nivågruppering. Förmiddagarna ägnas åt utbildning i kundinvolvering och riktar sig mot en bredare grupp deltagare. På eftermiddagarna görs en fördjupning i valda ämnen för en snävare grupp. Undervisningen är då mer interaktiv och har fokus på praktiska frågor för att ge konkreta kunskaper som kan tillämpas i det egna arbetet.

Smakprov
En intensivkurs blir för din organisation ett smakprov på hur effektivt arbete med kundinvolvering och kravhantering går till. Det tar tid att utveckla och integrera de kunskaper och färdigheter som krävs; man måste öva, experimentera, reflektera och sedan öva igen. Våra utbildningsprogram är sex månader långa för att göra detta möjligt. Läs mer under menyfliken Kundlyftet large.

För mer information och anmälan kontakta vår utvecklings- och programansvariga Carina Rislund.

Go To Top