Vi heter så för att vi lyfter fram kunden i förgrunden

Företags och myndigheters högsta önskan är att erbjuda sina kunder produkter och tjänster de verkligen vill ha. Ändå utvecklas många lösningar som inte möter reella kundbehov eller upplevs krångliga och dyra av de som ska använda dem.
En förklaring kan vara att många innovationer uppstår ur tekniska idéer från tekniska experter. Då händer det lätt att kundbehoven tas för givna, eller att insatserna för att verifiera behoven mattas av.
Sådana teknikdrivna produkter och tjänster kan bli både eleganta och lönsamma på papperet. Samtidigt får de begränsat praktiskt värde om de missar verkliga behov hos kunderna eller deras kunder.
Det är där vi kommer in. Läs mer om Kundlyftet under de olika menyrubrikerna.

Kundlyftet är ett yrkesforum för lärande och erfarenhetsutbyte och riktar sig till dig som arbetar med utveckling av produkter och tjänster. Det bärande i Kundlyftets filosofi är att utvecklingskompetens är skild från produktionskompetens.

Kundlyftet är ett forum för utvecklare av produkter tjänster och verksamhet, oberoende av bransch och yrkesgrupp. Jobbar du med utveckling och vill höja din kompetens är det här rätt ställe.

Kundlyftet gör utvecklare mer framgångsrika. När kundernas och användarnas behov finns närvarande genom hela utvecklingsarbetet blir resultatet långsiktigt hållbart och därigenom också mer ekonomiskt fördelaktigt. 

Kundlyftet tar utgångspunkt i modern forskning inom områdena workplace learning, human centered design, ledarskap och innovation. 

Utformning, innehåll och metoder i våra erbjudanden vilar på vetenskaplig grund.

Go To Top