Kundlyftet är ett yrkesforum för lärande och erfarenhetsutbyte och riktar sig till dig som arbetar med utveckling av produkter och tjänster. Det bärande i Kundlyftets filosofi är att utvecklingskompetens är skild från produktionskompetens.

Det finns en tendens i dagens arbetsliv att se även utvecklingsarbete med produktionens glasögon. I produktionslogiken är det effektivitet, förutsägbarhet, kontroll, prognoser och minimal variation som är det önskvärda. Men vi menar att det synsättet hämmar effektivt utvecklingsarbete. När man är riktigt bra på att producera något ska ju resultatet bli mer av samma medan utveckling ska ge nya, ännu okända, resultat.

Återupprätta utvecklingstänket!
Gott utvecklingsarbete kännetecknas av att man vågar tänka det som ingen tänkt, vågar göra det som ännu ingen gjort. I sakens natur ligger att man inte kan styra utveckling på samma sätt som produktion. Och i framgångsrikt utvecklingsarbete måste man få misslyckas, det är till och med en del av metoden. För varje miss finns värdefull information som en skicklig utvecklare vet att dra nytta av. Kundlyftet vill återupprätta utvecklingstänket och ge utvecklingskompetens den status den förtjänar som en egen disciplin skild från produktion.

Vi lyfter fram kunden
Kundlyftet har nära koppling till den ursprungliga tanken bakom Lean, Agile och Human Centered Design om att göra enbart det som skapar värde för kunden. För att förstå kundvärde måste lyssnandet vara inställt på vilka behov och önskningar kunden har. Därför heter vi Kundlyftet – det är kundens perspektiv som ska lyftas fram i utvecklingsprocesser om man vill att resultatet ska bli träffsäkert och hållbart.

Go To Top