Kundlyftet gör utvecklare mer framgångsrika. När kundernas och användarnas behov finns närvarande genom hela utvecklingsarbetet blir resultatet långsiktigt hållbart och därigenom också mer ekonomiskt fördelaktigt. 

Utgå från kunden
Många utvecklare tar för givet att de redan känner till kundens behov. Ändå kan det ofta vara så att de utgår ifrån sig själva och sina egna uppfattningar utan att reflektera över om det även stämmer för den som betalar och använder deras lösningar. 

Det är också vanligt att lösning snarare än behov kommer i förgrunden. Det gäller då för en skicklig utvecklare att ta den andres perspektiv och hela tiden tänka på att det man gör, det gör man för någon annan.

Avgörande kompetenshöjning
Personer som deltar i Kundlyftet växer i sin yrkeskompetens. Med en utökad kunskapsbas vågar de bredda sitt perspektiv och öppna nya dörrar. En utvecklare som höjer sin kompetens genom Kundlyftet kan spela en avgörande roll i att effektivisera och påverka hela sin verksamhet.

Go To Top