Kundlyftet tar utgångspunkt i modern forskning inom områdena workplace learning, human centered design, ledarskap och innovation. 

Utformning, innehåll och metoder i våra erbjudanden vilar på vetenskaplig grund.

Den relevanta akademiska kunskapen
Eftersom vi står med ena benet i forskningen och det andra inom industrin har vi förutsättningar att välja ut relevant akademisk kunskap, göra den begriplig och omvandla nya forskningsrön till praktiskt användbara verktyg för dig som utvecklare.

Vetenskaplig fördjupning
Du får bekanta dig med de teorier och modeller som ligger bakom våra erbjudanden. Du får också tillgång till vetenskaplig litteratur och artiklar för fördjupning, liksom mer populärt skrivna texter.

Läs mer under fliken Forskning.

Go To Top