Elisabeth Nässén Svanberg och Anders Nyström är business analysts på transport- och logistikföretaget DB Schenker. Deras roll är att hantera krav från en mängd olika intressenter i transportkedjan.

Ted Ternander är säljare, utan och innan. Under sin yrkeskarriär har han nyfiket, kritiskt och målmedvetet dyrkat upp och synat de många aspekterna av begreppet ”sälj”. Han kokar gärna ned sina insikter till kärnfulla deviser:

– Du måste först förstå kunden, innan kunden kan förstå dig.

– Mina chefer säger det också, att utbildningen verkligen har gjort nytta, för de ser en annan kvalitet på kravinsamlingen nu. Det syns att alla fakta är förankrade – alla produktlösningar är kopplade till funktioner som i sin tur är kopplade till krav som man har hittat på ett strukturerat sätt.

Go To Top